slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA…

14-07-2016

Obavještavaju se kandidati koji nisu primljeni na Fakultet za saobraćaj i komunikacije na prvom upisnom roku, da dokumente mogu predati u Studentsku službu u periodu od 14.07.2016. – 20.07.2016. godine, kao i od 22.08.2016.-29.08.2016. godine u ter...

Konačna rang lista za upis studenata na I ciklus studija akademske 2016/201…

14-07-2016

Konačni rezultati bodovanja studenta za upis na I ciklus studija akademske 2016/2017. godine se mogu pogledati odabirom odgovarajućeg usmjerenja i sistema studija.

Obavještenje o organizovanju Međunarodne ljetne škole 2016. godine

12-07-2016

Obavještava  se  nastavno  osoblje  i  studenti  Fakulteta  za  saobraćaj  i  komunikacije  Univerziteta  u  Sarajevu  da  će  se  nastava  u  okviru  Međ...

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba „Kompjut…

12-07-2016

Broj: 01-1260/16 Datum: 07.07.2016. O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba „Kompjuterska oprema i potrepštine“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije nalazi se u prilogu.

4 PILLARS projekat: Održan inicijalni sastanak Upravnog odbora

11-07-2016

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo je otpočeo s implementacijom aktivnosti u okviru još jednog IPA Adriatic projekta - 4 PILLARS. Osnovni cilj 4 PILLARS Projekta je da promovira inovativni višestepeni sistem upravljanja EUSAIR -om (Eur...

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija a…

08-07-2016

U prilogu obavještenja se nalaze Preliminarne rang liste kandidata u kategorijama: REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI KANTON i REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI STUDENT (liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg usmjerenja na koje je kandida...

Prijemni ispit za upis studenata na prvu godinu I ciklusa studija akademske…

23-06-2016

Prijemni ispit za prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija održat će se u četvrtak, 07.07.2016. godine s početkom u 10:00 sati.  KONKURS ZA UPIS OBAVEZE KANDIDATA

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Saraj…

23-06-2016

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), čl. 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u Sarajevu broj: 01-819/...